Aleksandra Apavi INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi attiecas uz visiem preču pirkumiem, pasūtot tos internetveikalā. Pirms pirkumu noformēšanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo dokumentu!

Aleksandra Apavi patur tiesības mainīt lietošanas noteikumus. Lūdzu, pirms noformējat atkārtotu pirkumu, pārlasiet lietošanas noteikumus.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām, saistītas ar preču pasūtīšanu: lietotāja konta reģistrācija, informācijas ievietošana kontā, paroles un lietotāja konta konfidencialitāte.

Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja datus un paroli. Lietotāja datus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti.

Lietotājam ir aizliegts veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Gadījumā, ja ir konstatēts pārkāpums, Aleksandra Apavi patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

Lietotājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma jebkurā tās noformēšanas posmā, arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas. Papildus informāciju lasiet sadaļā “Pasūtījumi un Atgriešana”.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījuma pieteikums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrād, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Aleksandra Apavi TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

SIA 2JS apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā.

Papildus informāciju par preču piegādi lasiet sadaļā “Preču piegāde”

Neskaidrību gadījumā lietotājam tiek sniegta palīdzība (kontakti)

Izmantojot Aleksandra Apavi interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.

Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas process tiek nodrošināts saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas izdoto “Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas likumu”.